Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.wikmar-opakowania.pl, prowadzi sprzedaż opakowań jednorazowych, środków ochrony roślin ,artykuły dla rolnictwa i ogrodu – zarejestrowany jako WikMar Kowalski Marek , z siedzibą: ul. Akacjowa 96, Koczargi Stare, 05-080 Koczargi Stare, NIP: 118-082-18-38, REGON:015235289.Sklep umożliwia dokonanie zakupów przez Internet.

Wszystkie uwagi, opinie i zapytania dotyczące działania Sklepu i jego pracy należy kierować drogą elektroniczną na adres: wikmar@opakowania-wikmar.pl

Sprzedawcą jest WikMar z siedzibą: ul.Akacjowa 96,Koczargi Stare precyzyjniej określona w ust. 1, natomiast Kupującym jest podmiot składający zamówienie i wyrażający wolę kupna towarów z oferty Sklepu.

Treść strony internetowej Sklepu, zawarta w nim oferta towarowa i cenowa stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego a nie ofertę w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Użyte w niniejszym Regulaminie słowo oferta należy przyjmować zgodnie z niniejszym ustępem.

 

Składanie i realizacja zamówień

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu (dalej Regulamin).

Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia poprzez stronę www.wikmar-opakowania.pl w oparciu o zarejestrowanie się w Sklepie i uzyskanie loginu wraz z hasłem lub z pominięciem rejestrowania się. W przypadku, gdy Kupujący chce dokonać zakupu poprzez rejestrację, po wejściu na stronę Kupujący, o ile nie zarejestruje się przy wejściu, wykonując w kolejności czynności w zakresie wyboru i zamówienia towaru zgodnie z procedurą Sklepu, przed złożeniem zamówienia musi się zarejestrować w oparciu o już posiadany login i hasło albo w oparciu o założenie nowego konta z loginem i hasłem. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się Kupujący dodaje do koszyka wybrane towary lub przyjmuje już dokonany do koszyka wybór, a następnie zatwierdza zamówienie wraz z wyborem formy płatności. Po wykonaniu wskazanych czynności w systemie internetowym Sklepu pojawi się zamówienie Kupującego, które Sklep potwierdza drogą e-mailową lub telefoniczną.

Zamówienia można składać poprzez Internet za pomocą formularza zawartego na stronie internetowej Sklepu.

Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz wpisanie co najmniej obligatoryjnych informacji, tak oznaczonych w zamówieniu. Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia.

Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać następujące dane: (nazwisko i imię Kupującego, dane adresowe - kod, miejscowość, ul./pl./os., numer mieszkania/domu, telefon lub email - do weryfikacji zamówienia, dokładne określenie wyrobu zgodnie z opisem w Sklepie, cenę towaru, adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby).

Na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zostanie przesłana wiadomość ze specyfikacją zamówienia oraz prośbą o jego potwierdzenie.

W przypadku braku potwierdzenia przez okres dłuższy niż 3 dni Sklep automatycznie anuluje zamówienie.

Kupujący może anulować zamówienie lub zmienić jego zawartość wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dokonania potwierdzenia

Anulowanie lub zmiana specyfikacji zamówienia nie przysługuje Kupującemu w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie i tak oznaczonych w Sklepie zwrotem "na zamówienie".

Towar wykonywany na indywidualne zamówienie Kupującego to towar nie znajdujący się w magazynie Sklepu i którego wykonanie (produkcję), za zgodą Kupującego udzieloną poprzez złożenie zamówienia na towar oznaczony "na zamówienie", Sprzedawca rozpoczyna przed upływem terminu do odstąpienia przez Kupującego od umowy.

Zamówienie może dotyczyć wyłącznie oferty towarowej i cenowej w zakresie ujętym w Sklepie.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, towary objęte taką sprzedażą występują w ofercie ograniczonej ilościowo i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na takie towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo odwoływania sprzedaży promocyjnej lub wyprzedażowej poprzez informację na stronie Internetowej Sklepu bądź wprowadzania w takiej sprzedaży zmian. W przypadku takiej sprzedaży ceny sprzedaży również nie uwzględniają kosztów dostawy.

Zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenia przez Sklep dostępności i ceny zamawianego towaru (z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu). Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma jedynie e-maila z informacją o złożeniu zamówienia. Taka informacja jest dla Kupującego potwierdzeniem, że poprawnie wypełnił formularz zamówienia.

 

Ceny i płatności

Wszystkie ceny sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, są cenami brutto i podane w walucie Złoty Polski (PLN). Do każdej umowy sprzedaży wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest z dniem, w którym wszystkie zamówione przez Kupującego towary są wyprodukowane, skompletowane i gotowe do wysyłki.

Ceny podane w Sklepie są ważne tylko w ofercie internetowej. Oferta cenowa i asortymentowa w Sklepie nie jest ofertą sieci sklepów stacjonarnych Sprzedawcy.

Podane ceny sprzedaży nie obejmują kosztów przesyłki.

Koszty dostawy zamówionego towaru o niewielkich gabarytach określane są w momencie złożenia zamówienia i ponosi je Kupujący. Koszty dostawy zamówionego towaru o dużych gabarytach ustalane są indywidualnie i ponosi je Kupujący. Koszty przesyłki doliczane są do ceny sprzedaży i łącznie stanowią kwotę do zapłacenie przy sprzedaży i wydaniu towaru Kupującemu.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.

Zamówienia potwierdzone przez Kupującego i przyjęte przez Sklep wykonywane są po cenie z zamówienia złożonego przez Kupującego.

 

Dostawa zamówionych towarów

Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT lub paragon.

Wszystkie ceny są cenami brutto. Maksymalna kwota zamówienia przesyłana za zaliczeniem pocztowym wynosi 500 PLN

Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym , sklep poinformuje o tym zamawiającego drogą e-mailową. Zamawiający może w takim wypadku wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji lub zrezygnować z zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.

Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.


Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.

Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych wynikłych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zamawiający otrzymuje przesyłkę z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar.

Zwroty pieniężne, w przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, dokonywane są w terminie 14 dni od spełnienia łącznie następujących warunków:

 

 • nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru,
 • nadesłania przez zamawiającego podpisanego dokumentu zwrotu towaru,
 • zwrócenia faktury zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

 

Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający zgłasza ten fakt do sklepu. Jeżeli jest to wymagane sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

 

Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", może zrezygnować z zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając sklepowi pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia. W takim przypadku zamawiający powinien odesłać towar wraz z fakturą zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informację o odstąpieniu od umowy. Sklep zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Koszty wcześniejszej dostawy i odesłania zwracanego towaru nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 6.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych "za pobraniem".

W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 2 pkt 5.

 

Informacje o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Wik Mar Kowalski Marek z siedzibą Koczargi Stare, ul. Akacjowa 96, 05-080, Izabelin, e-mail:  wikmar@opakowania-wikmar.pl 
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Marek Kowalski e-mail wikmar@opakowania-wikmar.pl 
 3. Dane będą przetwarzane w celu wystawienia dowodu zakupu ( Faktur ) i poprawnego zaadresowania wysyłki. 
 4. Dane  są  udostępniane firmie kurierskiej  w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie 
 5. Dane  nie mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. 
 6.  Dane będą przechowywane przez okres 10
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)
 10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Postanowienia końcowe

Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby sklepu.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Wykorzystujemy pliki cookies oraz inne podobne technologie, aby nasz serwis lepiej spełniał Twoje oczekiwania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.